Tài khoản #5424

● .
● Rank: Chưa Rank
● Ngọc: 90
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Chưa Rank
● Tướng: 26
● Ngọc: 90
● Skin: 27

290.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #5423

● .
● Rank: Chưa Rank
● Ngọc: 90
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Chưa Rank
● Tướng: 63
● Ngọc: 90
● Skin: 32

490.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #5422

● .
● Rank: Chưa Rank
● Ngọc: 0
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Chưa Rank
● Tướng:
● Ngọc: 0
● Skin: .

150.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #5326

● .
● Rank: Chưa Rank
● Ngọc: 79
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Chưa Rank
● Tướng: 20
● Ngọc: 79
● Skin: 10

250.000đ

MUA NGAY
Tài khoản #5324

● .
● Rank: Chưa Rank
● Ngọc: 90
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Chưa Rank
● Tướng: 21
● Ngọc: 90
● Skin: 13

150.000
127.500đ

MUA NGAY
Tài khoản #5317

● .
● Rank: Chưa Rank
● Ngọc: 84
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Chưa Rank
● Tướng: 17
● Ngọc: 84
● Skin: 4

50.000
42.500đ

MUA NGAY
Tài khoản #5314

● .
● Rank: Chưa Rank
● Ngọc: 74
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Chưa Rank
● Tướng: 22
● Ngọc: 74
● Skin: 9

75.000
63.750đ

MUA NGAY